TAPU SİCİL DAİRELERİNDE VEKALETNAMELERDE ARANAN HUSUSLAR

28.12.2008

VEKALETNAMELERDE ARANAN HUSUSLAR

Tapu Sicil ve Kadastro Müdürlüklerinde yapılacak her hangi bir işlem için hak sahibi tarafından verilen vekaletnamenin şekil ve içerisinde aşağıdaki hususların bulunması gerekmektedir.

1. Noterlikçe veya konsolosluklarca 'Düzenleme' şeklinde yapılmalıdır.

2. Vekalet verenin kimliği vekaletnamede nüfus hüviyeti cüzdanı veya nüfus müdürlüğünden alınan kayıt örneğine göre tespit edilmiş bulunmalıdır.

3.Vekaletname üzerinde vekalet verenin yakın tarihte çekilmiş vesikalık fotoğrafı yapıştırılmış olmalıdır.

4. Vekaletnamede, yapılacak işleme vekalet verenin verdiği yetki, duraksamaya yol açmayacak şekilde açıkça belirtilmelidir. (Örneğin; satış, bağışlama, trampa, taksim, ifraz, intikal gibi işlemlerde mutlaka vekilin açıkça yetkili olduğu vekaletname metninde belirtilmelidir.).

5.Vekaletname tevkilen ( Birinci vekil yetkisini başkasına devretmişse) düzenlenmiş ise, ilk vekaletname vekilin bu devir yetkisine sahip olduğu) açıkça belirtilmiş olmalı ve bu yetki ikinci vekaletnamede açıkça , belirtilmelidir.

6. Vekaletnamelerde düzeltmeler varsa, bu konudaki çıkıntılar ve düzeltmeler vekaletnameyi düzenleyen mercii tarafından imza ve mühür ile onaylanmış olmalıdır.

7.Yabancı ülkelerde düzenlenen vekaletnamelerde ayrıca aşağıdaki hususlar bulundurulmalıdır.

a. Yabancı ülkelerdeki Türk Elçilik ve Konsolosluklarınca düzenlenen vekaletnameler,

b. Yabancı devletlerin yetkili makamlarınca kendi konumlarına göre düzenlenen vekaletnameler.

Düzenlendiği ülkenin yetkili makamlarınca 5 Ekim 1961 tarihli La Haye sözleşmesine göre tasdik edilip, "Apostille" (Convention de La Haye du Octobre 1961) ibaresini taşıyan vekaletnamelerde o yerdeki Türk konsolosluğun tasdiki aranmadan işlem yapılacaktır.

"Apostille" tasdiki bulunmayan vekaletnamelerde ise ilgili noter imzasının bağlı bulunduğu makam tarafından, bu merciinin imza ve mührünün de o yerdeki Türk konsolosluğunca tasdik edilmiş olması aranılacaktır<< Geri Tüm haberler için tıklayınız. İleri >>


Bizden Haberler
05.10.2017 Evin Üzerinde Kredi Varsa Kredi Kapatma Süreci
05.10.2017 Tapu işlemleri nasıl yapılır? Ev alınırken yapılması gereken işlemler neler?
14.02.2015 VASİYET HANGİ ŞARTLARDA BOZULUR?


Emlak Yaşam Haberleri
27.10.2017 iki design group,...
27.10.2017 Yapı Merkezi’nden 3...
26.10.2017 NG Residenceta 4 bin...